2-dr. Bálintné Magyar Ilona és Bereczkyné Magyar Mária